Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Om mini-kurser

Som­mar­mat med Victoria

 

Sött Är du sugen på något rik­tigt gott? Här får du recept på läckra bak­verk av alla slag. Passa också på att göra saft och sylt av som­ma­rens bär och frukter.

 

Sunt Du behö­ver inte vara en hejare vid spi­sen för att lyc­kas med bufférät­terna! Bota­ni­sera bland alla lätt­la­gade, nyt­tiga och spän­nande rät­ter base­rade på grön­sa­ker. För­gyll var­da­gen eller duka upp till kalas!

 

Slottskoc­ken Victo­ria Win­berg har ska­pat bokens bak­verk och bufférät­ter till­sam­mans med Agneta Win­berg och Conny Nyberg. De tre dri­ver kafé och restau­rang på Hovdala.

 

Slot­tet Boken är foto­gra­fe­rad på Hov­dala slott utan­för Häss­le­holm. Vi tar dig med ut i köks­går­den och ger dig odlings­tips och recept med van­liga och ovan­liga köks­väx­ter och ätbara blommor.

 

Som­mar­mat med Victo­ria är skri­ven av Inger Grim­lund och Christine Samu­el­son och utgi­ven av Mam­mas Matstudio.

 

Böc­ker som jag hjälpt till att pro­du­cera under åren som gått. Lamm (Norstedts) Jor­den runt på 80 rät­ter (Infor­ma­tions­för­la­get) Blå­Gula Mat­bo­ken (Infor­ma­tions­för­la­get) Kung­lig Taf­fel — till bords med Ber­na­dot­terna (Bon­ni­ers För­lag) Det goda Sve­rige (Page One) Typ Mat - i köket alltså (Opal)

 

Man blir inte rik på att skriva böc­ker — men lycklig!

Leave a Response