Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Killar gillar grillar

Ben och TeddySå är det bara! Ett bevis på den saken visa­des upp i Kungs­träd­går­den i april medan snön ännu dröjt sig kvar i små högar, både här och där. Solen lyc­ka­des stråla genom grå­lätta moln och över hela Kungs­träd­går­den låg ett lätt­rökt skim­mer med doft av gril­lat. Ett tält var rest för inbjud­nas kom­fort om det skulle börja regna – eller kanske snöa! April är ju, som vi alla vet, en opå­lit­lig väder­må­nad.
Det var uttag­ning till SM i grill­ning som hade väckt grill­be­gä­ret till liv – själva SM ska gå i Lise­berg den 19 maj.
Mikael Lager­wall från City Gross var värd för till­ställ­ningen Power Meat 2013 – en täv­ling som gri­pit tag i många leve­ran­tö­rer och glada gril­lare. Innan själva fina­len blos­sar upp i Göte­borg har tret­tio­fyra del­täv­lingar ägt rum och ut ur röken har ett gäng grill­ex­per­ter sti­git fram i ramp­lju­set. Ulrik Lin­delöv är grill­mäs­ta­ren i juryn som garan­te­rar att allt går rätt till på Grill SM.
GRILLAT GOTT & GRÖNT
Fläsk­filé med pur­jo­lök och sal­via låg på Tho­mas Lunds grill, här pas­sa­des köt­tet noga, 25.8 ° var inner­tem­pe­ra­tu­ren när vi träf­fa­des medan sluttem­pe­ra­tu­ren skulle vara 63°. På gril­len intill gril­la­des köt­tet på blöt­laga äppel­spån hos Ben­ja­min Hens­ley, hans ide­al­tem­pe­ra­tur på fläsk­fi­lén var 59°. Som sagt – tip­sen var många från gril­larna och Mel­ker Anders­son änt­rade sce­nen och gav oss en snabb skild­ring om hur han blev beta­gen i kons­ten att grilla. Det var länge sedan nu, men än i dag pir­rar det i honom av gil­lust när vär­men sti­ger upp och alla runt gril­len får vara med om urmat­lag­ningen från Heden­hös.
Ett minne från Ame­rika och Mem­fis dök också upp – den gången var det en fläsk­bog som låg invi­rad under gril­lens lock på sakta värme i 12 tim­mar var­ef­ter benet lir­ka­des ut ur det möra köt­tet„,
– Fan vad kul det här ska bli! Så myc­ket kan man göra med gril­lar! Alla kan vara med och bidra till grill­glädje!
Ja, Mel­ker om någon borde veta vad han talar om.Grillkung
Jag tras­kar vidare ut bland små och stora gril­lar; här frä­ser kor­var på gal­ler över glö­dande trä­kol till­sam­mans med gre­kisk gril­lost, lax, fläsk­filé och ana­nas i ski­vor. Den gröna trend som flö­dar genom mat­värl­den finns också med under grill­hu­varna. Pröva gril­lade ski­vor av vat­ten­me­lon eller ana­nas med riven cho­klad över och en doft av chili, en god des­sert utom täv­lan.
EN KYCKLING POTTAN
Men till sist, kära gril­lare – en häf­tig histo­ria med kyck­ling! Jag tip­par att det blir som­ma­rens grillupp­le­velse. Beer Can Chic­ken är nam­net på denna ame­ri­kanska klas­si­ker där kyck­ling­ens sma­ker får blomma ut på ett något annorlunda sätt. Man sät­ter helt enkelt kyck­lingen ”på pot­tan” som i det här fal­let är en låg ölburk. I den halv­fulla ölbur­ken stop­par man kryd­dor som tim­jan, ros­ma­rin, vit­lök och så trär man på kyck­lingen som kan väga runt 1 kg. Nu finns det fär­dig­ma­ri­ne­rad kyck­ling att köpa (Kron­få­gel BBQ Beer Chic­ken) vil­ket för­enklar tillag­ningen. Det går givet­vis bra att använda van­lig rå kyck­ling som man klap­par in med salt, pep­par och olja i skin­net före grill­ningen. En för­ut­sätt­ning att lyc­kas är att din grill är för­sedd med lock att fälla ner.
Kyckling pa pottan
Gör så här:
Öppna ölbur­ken och häll av (drick upp) hälf­ten av ölet. Välj gärna ett öl med myc­ket smak, ale, por­ter eller lager. Stoppa gärna ner några ört­kryd­dor i ölet. För­dela kolen längs kan­terna av gil­len så du inte brän­ner kyck­lingen med direkt grill­ning. Sätt en plåt under gall­ret. Pla­cera kyck­lingen på ölbur­ken, bur­ken ska vara inuti kyck­lingen och ställ hela här­lig­he­ten på gall­ret. Grilla med loc­ket på 1 – 1 ½ timme. Låret ska ha en inner­tem­pe­ra­tur av 82° när kyck­lingen är klar. Här är det säk­rast att ha en digi­tal­ter­mo­me­ter till hands. Ölen som förångas inuti kyck­lingen lyf­ter sma­kerna rejält.
Som sagt – Beer Can Chic­ken är årets grillhit!

PS. Ben­ja­min Hens­ley vann del­täv­lingen ”City Gross Power Meat 2013” i Kungs­träd­går­den. Den 19 maj går fär­den till Göte­borg och Grill SM. Lycka till Ben!

Inger Grim­lund

Leave a Response