Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Tillbaks i tiden – Söndag 30 oktober 2011

För­vir­ringen är total!

Sätta till­baka eller? Hur är det nu man gör för att hänga med i tiden. I TV4:s pro­gram gör ICA-handlarna allt för att vi ska bli just – för­vir­rade. ”Sätt till­baka träd­gårds­mö­beln” är ändå något som gör att jag tror att jag vet, man ska sätta till­baka kloc­kan en timme. Mitt i nat­ten men då sov jag lugnt i min säng.

Fak­tum är att jag utnytt­jade den extra tim­men till skön sömn utan stör­ningar av vam­py­rer och troll­kar­lar med godispå­sar i högsta beredskap.

Bus eller godis!

Det är frå­gan. Eftersom jag var helt oför­be­redd på inva­sio­nen från Hal­lo­weenska kon­ti­nen­ten hade jag var­ken sega gro­dor eller lak­ri­sor­mar till hands. Istäl­let tog jag fram min kamera – är det bus så är det bus! När blix­ten från min Canon­ka­mera sking­rat skug­gorna runt de svart­klädda figu­rerna lyc­ka­des jag hitta några cho­klad­bi­tar i en bort­glömd hjärt­for­mad röd kon­fektask från ”Alla hjär­tans Dag”.

Alla ska få sin dag – inte sant. Vi har just firat Mål­ti­dens Dag den 20 oktober.

Bus eller godis” var frå­gan där också för visst är det kul med lite bus. Att fira dagen ombord på en spår­vagn i Göte­borg och där få mumsa på oxbringa och rot­mos till­sam­mans med sta­dens beslut­fat­tare och glada med­bor­gare är ju inte så dumt!

I Stock­holm blev det ärt­soppa á la Man­ner­ström och så plät­tar med hal­lon­sylt. Nisse Molin­der på Melan­ders Fisk hade öpp­nat köks­dör­ren för Leif Man­ner­ström som smak­satt far­mor Ceci­lias ärt­soppa med både tim­jan och mej­ram. Godis – blev bety­get från ett gäng matglada.

Mätt Man­ner­ström

Vän­ner till Låt Mål­ti­den Blomma.

Min­ne­nas ärt­soppa – till­baka i tiden… Hur var det nu igen? Vad har jag varit med om under vec­kan o s v. Som sagt – jag har ett knep. Jag tar med mig min Canon i vått och torrt och sen, när jag blir för­vir­rad, ja, då blädd­rar jag bland bil­derna i kame­ran. Tiden kom­mer till­baka och jag ser att jag varit i Göte­borg och hål­lit före­drag och ätit en tre­rät­ters lunch på Söderå­sen kon­fe­rens på Lidingö med två kära vänin­nor. Dess­utom har jag krat­tat rabat­ter på går­den till­sam­mans med trev­liga gran­nar, ätit grill­korv och träf­fat varul­var och godis­sugna spö­ken. Vad kan man mer begära av livet! Und­rar Inger Grimlund…

Leave a Response