Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Matlandet

Vem hit­tade på det nam­net?

Ja, det kan man fun­dera över. Var det jord­bruks­mi­nis­tern Eskild Erlands­son själv, hans sek­re­te­rare Johan Anders­son– Anell eller kanske Ami Hofsta­dius? Eskild har för­res­ten en annan titel nu, får jag veta av vår vän Claes Wer­ners­son. Hans titel är Lant­bygds­mi­nis­ter! Alltså; Lant­bygds­mi­nis­ter i Mat­lan­det. Låter rätt så kax­igt, inte sant?

– Är det här vet­tigt, und­rar jag och Claes säger att det gäl­ler att sikta högt. Vi har ju råva­ror som är unika. De ger lan­det en häf­tig sta­tus, som till exem­pel hjort­ron.
– Och krus­bär, hör jag Christina Möl­ler späda röst från en bil­te­le­fon i Östersund. Christina sit­ter i en jury i SM i Mat­hant­verk.
– Finns det träsle­var och same­kni­var med i täv­lingen, und­rar jag men får veta – inte alls. Här är det bara ätbart som gäller.

Jag pic­kar in mig på hem­si­dan Eldrim­ner och får veta att SM i mat­hant­verk erbju­der mat­hant­ver­kare ett få sina pro­duk­ter bedömda av en expert­ledd jury. Det finns över 30 täv­lings­klas­ser. De täv­lande får skrift­liga omdö­men. Vin­narna kan ståta med medalj, diplom och gul­de­ti­ket­ter att fästa på vinnarprodukten.

Christina Möl­ler är en fli­tigt anli­tad expert i många smaklustsammanhang.

Just den här dagen, den 13 okto­ber är arbe­tet slut­fört och då har smakju­ryn tes­tat 580 olika bär och fruk­tin­lägg­ningar. Vem som vann guld­me­dal­jen vet jag inte just nu. Men Christina ger mig en led­tråd – vin­nare är en krus­bärs­sylt, den sma­kade him­melskt! Så visst har Claes Wer­ners­son rätt – endast Sve­rige svenska hjort­ron har – och krus­bär. Själv pyss­lar Claes med vört och ört i sitt bryg­geri. Qvä­num Mat & Malt i Vara.

Efter som­ma­ren loc­kar nu går­dens pubaft­nar sin trogna publik med dryck och mat, när­pro­du­ce­rat är all­tid bäst. I gry­torna lig­ger rul­lad oxbringa fylld med smak­rikt inne­håll och kär­leks­fullt ombun­den med bomulls­snöre Köt­tet får koka lugnt och stilla i en grön­saks­bul­jong, tre tim­mar unge­fär. Claes hop­pas och tror att her­tig­pa­ret av Väs­ter­göt­land, Victo­ria och Daniel, ska gilla anrätt­ningen när de kom­mer på lunch till Qvä­num på sin Eriks­gata.
– Hur blir det med des­ser­ten och dryc­ken, und­rar jag och får veta att efter­rät­ten är en ele­gant man­del­des­sert blanc-manger eskor­te­rad av fruk­tiga ling­on­pä­ron och när det gäl­ler dryck finns inga restrek­tio­ner från hovet. Fritt fram för en liten nubbe och ett glas gott hem­bryggt öl till den möra oxbringan.

Men hur blir det då med Mål­ti­dens Dag, und­rar jag envist tro­gen den 21 okto­ber. Jo, det blir inte bara soppa utan just den kväl­len är Claes Wer­ners­son med hustru Annika bjudna till resi­den­set och trev­liga lands­höv­dingen Lars Bäck­ström i Mari­estad. När det gäl­ler Christina Möl­ler så finns hon vid min sida i Söder­hal­larna där vi firar dagen med diplomut­del­ning och Nis­ses soppa. Alla med­lem­mar är hjärt­ligt väl­komna! Till sist — tack till Claes Wer­ners­son som en gång för fjor­ton år sedan kom med idén att starta Låt Mål­ti­den Blomma.

Det ska bli kul att få höra vad ni blev bjudna på av lands­höv­ding Bäckström!

Leave a Response