Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Årets Svenska Måltidslitteratur – 2009

Inger Grimlund
Inger Grim­lund mot­tog juryns spe­ci­alpris i Gryt­hyt­tans kyrka under pris­ut­del­ningen av Årets Svenska Mål­tidslit­te­ra­tur den 16 okto­ber 2009 Juryns spe­ci­alpris: För­fat­tare: Inger Grim­lund
Titel: Då! — Ung mor berät­tar : 1958–1961 och Nu! – På G med Inger Grim­lund : 2006–2009
För­lag: Mam­mas mat­stu­dio
Moti­ve­ring: Inger Grim­lund är en kun­skaps­bä­rare och folk­bil­dare med näsa för nyhe­ter, som med dessa två böc­ker öser ur sin stora livs­er­fa­ren­het från matens värld. En stor inspi­ra­tör, ent­re­pre­nör, mat­la­gare och idékälla — mål­ti­dens Grand Old Lady.
På bil­den: Inger Grim­lund, Melina Grim­lund och Karsten Thur­fjell som delade ut diplo­men i kyr­kan.
Foto­graf: Mats Endermark

Leave a Response